Site Loader

Matura z niemieckiego

O ile język najbardziej rozpowszechniony w szkole średniej język angielski jest postrzegany jako stosunkowo prosty w nauce, to w przypadku języka niemieckiego sytuacja przedstawia się zgoła inaczej. Jest to język, którego opanowanie wymaga wielkiego wysiłku i systematycznej nauki. Egzamin maturalny z tego przedmiotu uchodzi za szczególnie trudny i wymaga zarówno opanowania słownictwa oraz zagadnień gramatycznych, jak i umiejętności czytania ze zrozumienie oraz rozumienia języka niemieckiego w mowie. Dobrym narzędziem ułatwiającym przygotowanie się do matury jest opracowanie ‘’Matura z niemieckiego”.

‘’Matura z niemieckiego” – niezbędnik maturzysty

Egzamin dojrzałości jest bez wątpienia jednym z najważniejszych wyzwań w życiu młodego człowieka kończącego szkołę średnią. W przypadku języka niemieckiego, egzamin z tego przedmiotu jest przepustką m.in. dla tych uczniów, którzy zamierzają zostać w przyszłości tłumaczami bądź budować karierę w międzynarodowym biznesie. Egzamin z języka niemieckiego ma charakter dobrowolny, co oznacza, że jego wybór powinien być świadomą decyzją maturzysty, opartą o jego indywidualną sytuację, potrzeby oraz uzdolnienia.

W celu zdania matury ważna jest wiedza teoretyczna. Oczywiście, kompendium zawierające zagadnienia teoretyczne to nie jedyny – i nie najważniejszy – atut podręcznika. Najistotniejszym elementem podręcznika jest część praktyczna oparta na najczęściej spotykanych rodzajach zadań na egzaminach maturalnych z lat poprzednich. Dzięki temu, uczeń przygotowujący się do matury jest w stanie zwiększyć swoje umiejętności w takich obszarach, jak m.in.:

  • gramatyka języka niemieckiego,
  • analiza tekstów napisanych w języku obcych,
  • rozumienie języka niemieckiego w mowie,
  • tworzenie prac pisemnych na zadany temat (maile służbowe, prywatne, opisy, rozprawki).

Zadania zamieszczone w repetytorium zostały zaczerpnięte z prawdziwych egzaminów, część z nich została stworzona bezpośrednio przez autorów.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości treści zawartych w niniejszym opracowaniu, autorzy kompendium przygotowali podręcznik w zgodzie z wymogami obecnie obowiązującej podstawy programowej. Dodatkowym dowodem na niezawodną jakość podręcznika jest doświadczenie jego autorów, ich kwalifikacje oraz fachowa wiedza. Dzięki temu, do egzaminu maturalnego jest w stanie przygotować się zarówno maturzysta, który ma jedynie podstawową znajomość języka niemieckiego, jak i miłośnik tego języka.

 

 

Najskuteczniejsze książki do matury z języka niemieckiego

Choć język niemiecki jest jednym z bardziej popularnych języków używanych w Europie głównie w takich dziedzinach życia, jak biznes czy handel, to jest on – w porównaniu z językiem angielskim – trudny w nauce dla początkujących. Także egzamin maturalny z tego przedmiotu, choć ma charakter dobrowolny i jest wybierany głównie przez miłośników kultury niemieckiej, często budzi w uczniach strach. Aby odpowiednio się do niego przygotować, należy skorzystać ze specjalnie dedykowanych w tym celu opracowań maturalnych. Jednym z takich repetytoriów jest kompendium “Matura z niemieckiego” (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-jezyk-niemiecki-2021), które zapewnia kompleksowe przygotowanie do egzaminu zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym. Połączenie tych dwóch aspektów to gwarancja sukcesu.

“Matura z niemieckiego”

Egzamin maturalny z języka niemieckiego to wielkie wyzwanie nawet dla tych spośród uczniów szkoły średniej, którzy są miłośnikami tego języka. Skomplikowane zagadnienia gramatyczne, trudna wymowa, obszerne słownictwo…. Wszystkie te elementy sprawiają, że egzamin z języka niemieckiego cieszy się niechlubną sławą jednego z najtrudniejszych egzaminów maturalnych. Aby odpowiednio się do niego przygotować – dobry wynik z tego przedmiotu może być przepustką np. na prestiżowe studia biznesowe lub lingwistyczne – warto skorzystać z repetytorium “Matura z niemieckiego“, w którym zamieszczono następujące elementy:

  • przystępne podsumowanie informacji teoretycznych, które były przedmiotem nauczania podczas zajęć z języka niemieckiego w szkole średniej. Dzięki lekturze zebranych w jednym miejscu informacji na temat stosowania najtrudniejszych aspektów gramatycznych możliwe jest odświeżenie wiedzy zdobytej w szkole.
  • kilkaset zadań praktycznych, których przerobienie pozwala zapoznać się z podstawowymi, najczęściej spotykanymi rodzajami zadań maturalnych na egzaminach z lat poprzednich.

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez doświadczonych dydaktyków, którzy pracowali już nad przygotowaniem licznych podręczników o podobnym charakterze. Dowodem na wysoką jakość treści zawartych w podręczniku jest także fakt, że niniejsze wademekum jest zgodne z aktualnie obowiązującymi wymaganiami zamieszczonymi w podstawie programowej opublikowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 

Matura z niemieckiego

Świadectwo dojrzałości uzyskuje maturzysta, który uzyska przynajmniej 30% z egzaminu podstawowego z języka polskiego, matematyka oraz języka obcego nowożytnego. Większość zdających wybiera sobie język angielski i to zarówno na podstawie, jak i na rozszerzeniu. Warto jednak powiedzieć, że matura z niemieckiego z www.taniaksiazka.pl również cieszy się pewnym zainteresowaniem wśród abiturientów. Niemcy są głównym polskim partnerem handlowym i zwłaszcza w zachodniej części naszego kraju język okazuje się bardzo pomocny w prowadzeniu biznesu do płynniejszego porozumienia z kontrahentami zza Odry. W praktyce, mnóstwo wielkopolskich czy pomorskich firm zatrudnia niemieckich tłumaczy przysięgłych lub wymaga znajomości tego języka od swoich pracowników. Zdawanie matury z tego przedmiotu może więc pomóc nie tylko w rekrutacji na studia i zdobyciu świadectwa dojrzałości, ale też przyczynić się do bardziej lukratywnych warunków przyszłego zatrudnienia.

Każdy język nowożytny… po równo!

Zdecydowana większość kierunków, gdzie punktowany jest egzamin z języka obcego bierze pod uwagę ogólnie wynik z języka obcego nowożytnego, nie precyzując czy będzie to angielski, niemiecki czy rosyjski. Pewne wyjątki formułowane są oczywiście na filologiach, ale generalną zasadą jest równorzędność wyników z matury niezależnie od wybranego przez siebie egzaminu. Niemiecki można zdawać na maturze zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Zadania i umiejętności potrzebne do ich rozwiązywania są ułożone analogicznie do tych w języku angielskim – egzaminy te są wręcz swoimi odpowiednikami. Nie może być zresztą inaczej, skoro mają one równorzędne znaczenie i są tak samo, z małymi tylko wyjątkami, punktowane w kontekście dostania się na określone studia.

Jak przygotować się do matury z niemieckiego?

Matura z języka niemieckiego, podobnie jak każda inna matura z języka obcego, przede wszystkim ogromnej systematyczności. Uczniowie muszą wykazać się silną wolą i codziennie powtarzać słówka i wymagane struktury gramatyczne. Tylko w ten sposób osiągną językową biegłość, która pozwoli im później na uzyskanie satysfakcjonującego wyniku. Ważne jest oczywiście również robienie setek ćwiczeń, a także, w miarę możliwości, używanie niemieckiego w życiu praktycznym (np. oglądając w tym języku seriale). Najbardziej istotne może okazać się jednak wykonywanie typowych zadań maturalnych, które wzorowane są na standardach egzaminacyjnych oraz arkuszach z poprzednich lat. W ten sposób można łatwo oswoić się z formułą testu, a co za tym idzie podejść do niego z większym spokojem i pewnością siebie.