Site Loader

O ile język najbardziej rozpowszechniony w szkole średniej język angielski jest postrzegany jako stosunkowo prosty w nauce, to w przypadku języka niemieckiego sytuacja przedstawia się zgoła inaczej. Jest to język, którego opanowanie wymaga wielkiego wysiłku i systematycznej nauki. Egzamin maturalny z tego przedmiotu uchodzi za szczególnie trudny i wymaga zarówno opanowania słownictwa oraz zagadnień gramatycznych, jak i umiejętności czytania ze zrozumienie oraz rozumienia języka niemieckiego w mowie. Dobrym narzędziem ułatwiającym przygotowanie się do matury jest opracowanie ‘’Matura z niemieckiego”.

‘’Matura z niemieckiego” – niezbędnik maturzysty

Egzamin dojrzałości jest bez wątpienia jednym z najważniejszych wyzwań w życiu młodego człowieka kończącego szkołę średnią. W przypadku języka niemieckiego, egzamin z tego przedmiotu jest przepustką m.in. dla tych uczniów, którzy zamierzają zostać w przyszłości tłumaczami bądź budować karierę w międzynarodowym biznesie. Egzamin z języka niemieckiego ma charakter dobrowolny, co oznacza, że jego wybór powinien być świadomą decyzją maturzysty, opartą o jego indywidualną sytuację, potrzeby oraz uzdolnienia.

W celu zdania matury ważna jest wiedza teoretyczna. Oczywiście, kompendium zawierające zagadnienia teoretyczne to nie jedyny – i nie najważniejszy – atut podręcznika. Najistotniejszym elementem podręcznika jest część praktyczna oparta na najczęściej spotykanych rodzajach zadań na egzaminach maturalnych z lat poprzednich. Dzięki temu, uczeń przygotowujący się do matury jest w stanie zwiększyć swoje umiejętności w takich obszarach, jak m.in.:

  • gramatyka języka niemieckiego,
  • analiza tekstów napisanych w języku obcych,
  • rozumienie języka niemieckiego w mowie,
  • tworzenie prac pisemnych na zadany temat (maile służbowe, prywatne, opisy, rozprawki).

Zadania zamieszczone w repetytorium zostały zaczerpnięte z prawdziwych egzaminów, część z nich została stworzona bezpośrednio przez autorów.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości treści zawartych w niniejszym opracowaniu, autorzy kompendium przygotowali podręcznik w zgodzie z wymogami obecnie obowiązującej podstawy programowej. Dodatkowym dowodem na niezawodną jakość podręcznika jest doświadczenie jego autorów, ich kwalifikacje oraz fachowa wiedza. Dzięki temu, do egzaminu maturalnego jest w stanie przygotować się zarówno maturzysta, który ma jedynie podstawową znajomość języka niemieckiego, jak i miłośnik tego języka.

 

 

Post Author: Ilona